vrijdag 16 december 2011

DLM-Forum 2011 - Breakout session B on Interoperability

Deze week heb ik in Brussel het driejaarlijkse congres van het DLM-forum mogen bijwonen. De presentatie van de nieuwe MoReq2010 stond centraal. Verder was interoperabiliteit het sleutelwoord. In dat verband kwam de stekker-stopcontact metafoor meerdere malen voorbij (vandaar ook deze leuke afbeelding van mevrouw Sap). Ik heb van de meeste sessies aantekeningen gemaakt. Hierbij een eerste verslagje.

De presentaties zullen binnenkort ook gepubliceerd worden op de website van het DLM-forum. Collega Yap blogt eveneens over zijn DLM-ervaringen.

Yves Lardinois – EAD and METS: a coherent set of metadata for digital data preservation

Yves Lardinois is als analyst verbonden aan het Algemeen Rijksarchief in Belgiƫ. In zijn presentatie legt hij uit op welke manier het Rijksarchief gebruik maakt van metadata en open standaarden. Hoewel de titel van de lezing deed vermoeden dat de aandacht uit zou gaan naar preservation, beperkt hij zich grotendeels tot het toelichten van de basisprincipes rond metadatastandaarden die gebruikt worden om papieren en digitale (m.n. gedigitaliseerde) archieven te ontsluiten en presenteren, Encoded Archival Description en Metadata Exchange and Transfer Standard (METS).

Het gebruik van de metadatastandaarden EAD en METS helpt o.a. bij:

• toegang krijgen tot gegevens (lezen en vertalen,
• het interpreteren van gegevens: in welke context, door wie en waarom zijn ze gemaakt?

Waarin kunnen EAD en METS elkaar aanvullen? Het METS-schema wordt vooral gebruikt in het kader van records management. Helpt om de structuur van een archief vast te stellen en de afzonderlijke onderdelen te identificeren. EAD helpt om zowel papieren als digitale/gedigitaliseerde archieven te ontsluiten. Legt bijvoorbeeld een verbinding tussen een logisch object en de beschrijving ervan.

Lardinois noemde drie dimensies van interoperabiliteit:

• in de tijd,
• tussen verschillende applicaties,
• tussen verschillende gegevens.

Overigens kwam tijdens de rest van het congres telkens (terecht) ter sprake, dat semantiek de meest ingewikkelde dimensie van interoperabiliteit is.

Zie verder: PREMIS (preservation Metadata)

Geen opmerkingen: